คณบดีและผู้บริหารคณะให้การต้อนรับผู้แทนจากโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ พร้อมผู้บริหาร บุคลากร ให้การต้อนรับ รศ.ดร.กฤตพา แสนชัยธร ผู้จัดการ และคณาจารย์ บุคลากร โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสเดินทางเข้าพบ พร้อมกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2564 ณ สำนักงานคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น