ข่าวหนังสือพิมพ์บ้านเมือง ทันตะฯ มข.จัดคอนเสิร์ตการกุศล ช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก

ทันตะฯ มข.จัดคอนเสิร์ตการกุศล ช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก

รศ.ดร.ทพญ. วรานุช  ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า   “คอนเสิร์ต “ดั่งแสงทองส่องในดวงใจนิรันดร์” ครั้งที่ 2 เป็นคอนเสิร์ตการกุศลเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร หารายได้เข้ากองทุนจัดหาทุนช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งช่องปากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เนื่องจากการสำรวจอุบัติการณ์การเกิดโรคมะเร็งทั่วโลก GLOBACAN ในปี พ.ศ.2555 พบโรคมะเร็งช่องปากในประเทศที่กำลังพัฒนา  เป็นอันดับที่ 8 ทำให้เกิดการเสียชีวิตเป็นอันดับ 9 ของมะเร็งที่เกิดในเพศชายทั้งหมด  สำหรับในประเทศไทย พบว่าเป็นอันดับ 6 จากสถิติของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ปี พ.ศ.2552 โดยพบ 8.4 % เป็นอันดับ 4 ในเพศชาย และพบ 2.9% เป็นอันดับ 8 ในเพศหญิง  ผู้ป่วยเพศชายที่เข้ามารับการรักษาจะเป็นมะเร็งช่องปากระยะที่ 3 ประมาณ 42% ในผู้ป่วยเพศหญิงจะพบมะเร็งช่องปากระยะที่ 1 ประมาณ 34%”

ผศ.ดร.ทพ. อชิรวุธ  สุพรรณเภสัช  กล่าวว่า คอนเสิร์ตการกุศล “ดั่งแสงทอง ส่องในดวงใจนิรันดร์ 2”  เป็นแนวทางในการระดมทุนสำหรับนำไปใช้พัฒนาศักยภาพในการตรวจวินิจฉัยรักษา และฟื้นฟูสภาพช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก ซึ่งจัดขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิษย์เก่า และชุมชนสัมพันธ์ หน่วยทันตพยาธิวิทยา ภาควิชาวินิจฉัยโรคช่องปาก ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล หน่วยMaxillofacial prosthesis ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และยังได้รับการสนับสนุนในการซื้อบัตรจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

“การพัฒนาศักยภาพในการตรวจวินิจฉัย การรักษา รวมถึงการฟื้นฟูสภาพของผู้ป่วยมะเร็งช่องปากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเพิ่มอัตราการรอดชีวิตภายในห้าปีให้สูงขึ้น ซึ่งคณะทันตแพทยศาสตร์ มีเป้าหมายในการก่อตั้ง Center of excellence in Oral Cancer เพื่อเป็นศูนย์กลางในการตรวจวินิจฉัย รักษา และฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยมะเร็งช่องปากอย่างครบวงจร”

คอนเสิร์ต “ดั่งแสงทอง ส่องในดวงใจนิรันดร์ 2” จัดขึ้นเพียง  1  รอบเท่านั้น ในวันเสาร์ที่  26  พฤษภาคม  2561  ตั้งแต่เวลา 19.00  น.  เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมมอดินแดง  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น    ผู้สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งในช่องปาก ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยให้มีอัตรารอดชีวิตสูงขึ้น  สามารถจัดซื้อบัตรคอนเสิร์ตการกุศล “ดั่งแสงทอง ส่องในดวงใจนิรันดร์ 2” ในราคา 500 บาท 800 บาท และ 1,000 บาท ติดต่อได้ที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. 0-4320- 2405 ต่อ 45117 หรือ 45188 และโทร.086-850 6425 (รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จะนำเข้ากองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

https://www.banmuang.co.th/news/education/110250