คณะทันตแพทย์จัดอบรมทำหน้ากากอนามัย

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ ให้การต้อนรับคณะวิทยากรพิเศษ ในโอกาสจัดกิจกรรมอบรมการทำหน้ากากอนามัยใช้เอง โดยได้รับวิทยากรจิตอาสา นำโดย รศ.ทพญ.จารุณี รัตนยาติกุล และคุณปิยาวัตติ์ ชำนาญ พร้อมทีมงาน ณ ห้องประชุมการศึกษาต่อเนื่อง ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น