ประกาศจากคณะทันตแพทยศาสตร์ เรื่อง ของดให้บริการทันตกรรม ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน

เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทยที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทางโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอประกาศงดให้บริการทันตกรรม ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน ถึงวันที่ 12 เมษายน 2563 ทั้งนี้ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงวันเปิดบริการ ขึ้นกับสถานการณ์การระบาดของโรค

ผู้ป่วยที่มีอาการฉุกเฉินเร่งด่วน หรือกรณีการส่งต่อมารับบริการจากสถานพยาบาลอื่น โทร.ติดต่อ 043-202623, 086-4582164 หรือติดต่อ inbox เพจโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้