ทันตะ แจกสิ่งของกว่า 600 ชุดเนื่องในวันสถาปนาคณะ

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ นำทีมผู้บริหารและบุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมใจกันแจกสิ่งของ จำนวน 600 ชุด ตามโครงการ “ทันตะ มข.และผองเพื่อน ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด” ร่วมกันจัดตั้งโรงทานร่วมใจ ไม่แพร่เชื้อโควิด-19 ในโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน“ปันกันอิ่ม” เพื่อบริจาคร่วมกับหอการค้าจังหวัดขอนแก่น หน่วยงานภาคเอกชน และองค์กรเศรษฐกิจในจังหวัดขอนแก่น เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะทันตแพทยศาสตร์ ครบรอบ 41 ปี 14 พฤษภาคม 2563 ณ สถานีรถไฟขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ครบรอบสถาปนา 41 ปี ทันตะมข.จัดกิจกรรมปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด พร้อมจัดประชุมวิชาการออนไลน์แบ่งปันความรู้ให้ทันตบุคลากรทั่วประเทศ และสปป.ลาว