โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริจาคเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา นายไกรสวัสดิ์ สินสา วิศวกร ระดับ 9 กองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า สังกัด โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมคณะ เดินทางเข้าพบ รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ เพื่อมอบเครื่องกดเจล แอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ จำนวน 8 ชุด เพื่อใช้ประโยชน์ใน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป ทางคณะขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้