ครบรอบสถาปนา 41 ปี ทันตะมข.จัดกิจกรรมปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด พร้อมจัดประชุมวิชาการออนไลน์แบ่งปันความรู้ให้ทันตบุคลากรทั่วประเทศ และสปป.ลาว

ทันตะจัดกิจกรรมครบรอบสถาปนา 41 ปี “ทันตะ มข.และผองเพื่อน ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด” พร้อมจัดประชุมวิชาการออนไลน์แบ่งปันความรู้ให้ทันตบุคลากรทั่วประเทศ และสปป.ลาว

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เป็นวันคล้ายวันสถาปนา คณะทันตแพทยศาสตร์ ครบรอบ 41 ปี รศ.ดร.ทพญ.วรานุช  ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้นำสิ่งของยังชีพที่มาจากการหลอมรวมใจกันของบุคลากร จำนวน 600 ชุด เข้าร่วมโครงการแบ่งปันน้ำใจชองจังหวัดขอนแก่น ภายใต้ความรับผิดชอบของหอการค้าจังหวัดขอนแก่น โดยได้รับการต้อนรับจาก คุณเข็มชาติ  สมใจวงษ์  ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น  ซึ่งจัดกิจกรรมโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน “ปันกันอิ่ม” โดยมีสิ่งของจากหอการค้าจังหวัดขอนแก่น หน่วยงานภาคเอกชน และองค์กรเศรษฐกิจในจังหวัดขอนแก่น 14 พฤษภาคม 2563 ณ สถานีรถไฟขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

รศ.ดร.ทพญ.วรานุช  ปิติพัฒน์  กล่าวว่า  “คณะทันตแพทยศาสตร์ได้จัดโครงการ “ทันตะ มข.และผองเพื่อน ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด”  ขึ้นทุกวันตั้งแต่วันที่ 22 เมษายนเป็นต้นมา โดยจัดอาหารและเครื่องดื่มหน้าแจกที่คณะทันตแพทยศาสตร์ แต่เมื่อทราบว่าจังหวัดขอนแก่นโดยหอการค้าจังหวัด ได้ร่วมกับหลายองค์กรจัดสถานที่แจกสิ่งของปันน้ำใจที่ห้องโถงสถานีรถไฟ จึงได้นำอาหารและสิ่งของมาแจก ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน ต่อเนื่องมาถึงวันนี้ ซึ่งวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เป็นวันที่มีความพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์    จึงได้จัดทั้งอาหารให้อิ่มท้องโดยนำไข่ไก่จากคณะเกษตรศาสตร์ อาหารแห้ง ขนม  และได้นำผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพช่องปาก ยาสีฟัน แปรงสีฟัน เพื่อให้ทุกคนได้ดูแลสุขภาพช่องปากควบคู่กันไป มอบเป็นกำลังใจให้ผ่านพ้นภาวะวิกฤตไปด้วยกันได้ด้วยดี”

“และในวันคล้ายวันสถาปนาก่อตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ในทุกปี จะมีการจัดประชุมวิชาการขึ้นเป็นประจำ  แต่ในปีนี้เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค  คณะทันตแพทยศาสตร์จึงได้เปลี่ยนรูปแบบการจัดประชุมวิชาการขึ้นเป็นแบบออนไลน์ ในหัวข้อด้านการศึกษา  เนื่องจากการเรียนการสอนในภาวะวิกฤตโควิด-19 สถานการศึกษาต้องจัดรูปแบบการศึกษาเปลี่ยนเป็นแบบออนไลน์ แต่จัดการสอนอย่างไรผู้เรียนจึงจะได้รับความรู้แบบมีประสิทธิภาพที่สุด   จึงเป็นที่มาของหัวข้อการจัดประชุมวิชาการขึ้นในวันนี้ โดยจะจัดขึ้นทั้งหมด 11 ตอน ตอนละ 1 ชั่วโมง โดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญ  จากเดิมจะจัดให้เฉพาะคณาจารย์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ แต่การสัมมนาออนไลน์สามารถแบ่งปันมอบความรู้ให้กันได้อย่างมากมาย  จึงได้เปิดโอกาสให้กับทันตแพทย์ และคณาจารย์ทางทันตแพทยศาสตร์ทั่วประเทศ รวมทั้งในประเทศ สปป.ลาว มีผู้ให้ความสนใจเข้ารับการอบรมออนไลน์กว่า 500 คน  จึงเป็นการประชุมวิชาการปันน้ำใจ เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสในการทำงานร่วมกัน ได้แบ่งปันสิ่งดี ๆ ให้กัน และพัฒนาสังคมของเราให้ดียิ่งขึ้น”  รศ.ดร.ทพญ.วรานุช  ปิติพัฒน์  กล่าวในที่สุด

คุณเข็มชาติ สมใจวงษ์ ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น

คุณเข็มชาติ  สมใจวงษ์  กล่าวกับผู้มารับสิ่งของปันน้ำใจว่า  “ทุกวันที่ผ่านมาคณะทันตแพทยศาสตร์ได้จัดอาหารมาให้ได้รับบางวันเป็นขนมจีบ บางวันเป็นขนมจีน ในวันนี้ก็ได้มามอบสิ่งของด้วยตนเอง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่าโควิด-19 ประชาชนทั่วประเทศได้ประสบกับภาวะความขาดแคลน ทุกจังหวัดได้มีการจัดสิ่งของมอบให้กับผู้ที่ขาดแคลนภายใต้มาตรการระวังป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคอย่างเคร่งครัด  มีการตรวจคัดกรองเบื้องต้นและมีเจลแอลกอฮอล์บริการผู้รับสิ่งของอย่างเป็นระบบ  ซึ่งพื้นที่สถานีรถไฟจังหวัดขอนแก่นคือสถานที่ที่แจกอาหารที่เป็นระเบียบที่สุดในประเทศไทย  ขอขอบคุณคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้นำสิ่งของมาแจกจ่ายให้กับผู้ที่ยากไร้ นับว่าเป็นกำลังใจที่ดียิ่งที่มอบให้แก่กันในสถานการณ์ลำบากเช่นนี้”

ข่าว/ภาพ   :   วัชรา   น้อยชมภู