คณะทันตแพทยศาสตร์รับมอบบริจาคหน้ากากอนามัยทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ท่านผู้พิพากษาศรัญวรรณ โชตินิมิตรคุณ เลขานุการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 และนายอนุเทพ อินทรชิต เดินทางเข้าพบเพื่อมอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ โดยมี รศ.ดร.ทพญ. วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับและรับมอบ ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 2 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้