คณะทันตแพทยศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดี พร้อมผู้บริหาร และบุคลากร เดินทางเข้าพบพร้อมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ ในโอกาสดำรงตำแหน่งเป็นคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ สำนักงานคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น