คณะทันตแพทยศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดี พร้อมผู้บริหาร และบุคลากร เดินทางเข้าพบพร้อมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ รศ. ดร.พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ ในโอกาสดำรงตำแหน่งเป็นคณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ สำนักงานคณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น