คณะทันตแพทย์รับมอบหน้ากาก Face Shield

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ และ ผศ.ทพญ.ภัทรมน รัตนาพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรม รับมอบหน้ากาก Face Shield จำนวน 100 ชิ้น จาก นายสมรักษ์ สุตาภา ตัวแทนจากบริษัท พรีเมียร์เมดสพลาย จำกัด เพื่อใช้ประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ COVID-19 ทางคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้