คณะทันตแพทย์ มข.จัดคอนเสิร์ตการกุศลช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก