ทันตแพทย์ มข. เดินตามรอยพ่อ ปลูกต้นไม้คืนผืนป่าให้แก่แผ่นดิน