ออกหน่วยให้บริการทางทันตกรรมโดยไม่คิดมูลค่า ณ โรงเรียนบ้านผักหวาน ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น