» ติดต่อเรา


คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทร.0-4300-9700, 0-4320-2405
เบอร์โทรศัพท์แต่ละหน่วยงาน
โทรสาร.0-4320-2862 
e-mail:dtdent2@kku.ac.th

 

GPS Location : 16.466455, 102.828496ปฏิทินกิจกรรม

Social Network