» รับสมัครผู้เข้า ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

 


 

ประกาศ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๑๗ / ๒๕๖๒)
เรื่อง รับสมัครผู้เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

รายละเอียดการสมัคร คลิก

Download ใบสมัคร คลิก

ขั้นตอนการจ่ายเงินออนไลน์

 


Poster : admin | 2 เมษายน 62 09:19:35