» ผู้บริหารให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน

รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างประเทศ จำนวน 4 คน จาก Niigata University ประเทศญี่ปุ่น และ Friedrich-Alexander Universität Erlangen ประเทศเยอรมนี ในโอกาสเดินทางมาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ เพื่อศึกษาดูงานทางด้านทันตกรรมและการเรียนการสอนภายใต้โครงการความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างประเทศ (MOU) ระหว่างวันที่ 11 – 30 มีนาคม 2562 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 


Poster : ying | 28 มีนาคม 62 10:06:31