» คณะทันตแพทยศาสตร์ให้การต้อนรับ Prof. Leslie A. Will

รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ให้การต้อนรับ Prof. Leslie A. Will  จาก School of Dental Medicine ,Boston University  ในโอกาสเดินทางมาเป็นอาจารย์พิเศษ และสอบวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาทันตกรรมจัดฟันโครงการพิเศษ ระหว่างวันที่ 25-29 มีนาคม 2562


Poster : ying | 28 มีนาคม 62 13:54:31