» คณะทันตแพทย์ จัดพิธีย้ายและติดตั้งแผ่นศิลาฤกษ์

  

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีนำทีมผู้บริหาร บุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมพิธีย้าย และติดตั้งแผ่นศิลาฤกษ์ จากเดิมบริเวณป้ายอาคารมหิตลานุสรณ์ มาตั้งไว้ ณ บริเวณต้นไม้ทรงปลูกหน้าคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

"แผ่นศิลาฤกษ์" ดังกล่าวได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ครั้นเสด็จเป็นองค์ประธานและวางศิลาฤกษ์อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.25630  บุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น เพื่อความเป็นสิริมงคลจึงดำเนินการย้ายแผ่นศิลาฤกษ์จากบริเวณลานอเนกประสงค์(ลานแดง) เป็นบริเวณต้นไม้ทรงปลูกหน้าคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   

  

      

  \

   

    

   


Poster : ying | 10 กันยายน 62 13:18:14