» ฝ่ายบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ จัดสัมมนา "ประเมินผลออนไลน์"

ฝ่ายบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดสัมมนาบุคลากรฝ่ายบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปี 2562 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานออนไลน์ คณะทันตแพทยศาสตร์ วิทยากรโดย นายสถิตย์ แก้วบุดดา ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล และทีมงาน ณ สวนสัตว์เขาสวนกวาง ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

    

  

  

  

 

  


Poster : ying | 16 กันยายน 62 09:01:36