» ทันตแพทย์ร่วมขับเคลื่อนความสุขของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU Drive Happy

ผศ.ทพญ.อาภาภรณ์ ภาษาสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมบุคลากรร่วมโครงการขับเคลื่อนความสุขของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU Drive Happy) ภายใต้ชื่อ WoW ! & Happy KKU 2019  : แชร์แอนด์ชวน (go together) เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 ณ วารีวัลเล่ย์ รีสอร์ทแอนด์เรสเตอรองค์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
โครงการดังกล่าวจัดโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 ซึ่งประเมินจาก 8 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านสุขภาพดี (Happy Body)  2.ด้านน้ำใจ(Happy Heart)  3.ด้านการผ่อนคลาย (Happy Relax) 4.ด้านการหาความรู้ (Happy Brain)  5.ด้านคุณธรรม (Happy Soul)  6.ด้านการใช้เงินเป็น (Happy Money)  7.ด้านครอบครัวดี (Happy Family)  8.ด้านสังคมดี (Happy Society) ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงความเป็นองค์กรสุขภาวะ โดยคณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นหนึ่งในสิบคณะนำร่องโครงการซึ่งนำไปสู่การสร้างสุขในองค์กรทั้ง 8 ด้าน โดย ผศ.ทพญ.อาภาภรณ์ ภาษาสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวถึง “การเสนอผลการดำเนินงาน โครงการสร้างสุขภาวะในองค์กร รูปแบบ TED TALK ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยทางคณะได้เริ่มดำเนินกิจกรรมมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ครอบคลุมประเด็น ทั้ง 8 ประการ คือ 
HAPPY BODY:    ส่งเสริมให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง สนับสนุนการออกกำลังกาย และตรวจสุขภาพประจำปี  
HAPPY HEART:  มีน้ำใจเอื้ออาทรต่อกัน กินข้าวโฮมกันแบ่งปันน้ำใจ  เป่าเค้ก และทำบุญตามกลุ่มวันเกิด
HAPPY RELEX :  ส่งเสริมการผ่อนคลาย  กิจกรรมคาราโอเกะ สัมมนา แข่งกีฬาสี ปลูกผักเพื่อสุขภาพ
HAPPY BRAIN :  ส่งเสริมความรู้ กิจกรรม Dent Show and Share  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)
HAPPY SOUAL:  มีคุณธรรม กิจกรรมทำบุญ ทอดผ้าป่า บริจาคสิ่งของและบริจาคโลหิต
HAPPY FAMILY : ครอบครัวดี ประกวดภาพถ่ายครอบครัว : การชวนครอบครัวของบุคลากรมาทำกิจกรรมร่วมกัน
HAPPY MONEY : ส่งเสริมการใช้เงินเป็น ส่งเสริมการออม : แจกกระปุกออมสิน ตลาดไทเฮา
ทั้งนี้คณะทันตแพทยศาสตร์ ยังคงดำเนินกิจกรรมต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง และขอเป็นส่วนร่วมเป็นภาคีเครือข่ายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อยอดและขยายผลการพัฒนา กระบวนการและรูปแบบการสร้างสุขระดับองค์กร สู่องค์กรสุขภาวะ สร้างเครือข่ายนักสร้างสุขทั้งภายในคณะ หน่วยงาน และระหว่างคณะหน่วยงานต่อไปในอนาคต”

  
  

  

 

 

 

 

 


Poster : ying | 27 กันยายน 62 13:56:17