» คณะทันตแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับ Dr. Lakshmi T. from Saveetha Institute of Medical and Technical Scie


 

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ผศ.ดร.ทพ.ฑีฆายุ พลางกูร จอร์นส รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมผู้บริหาร บุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับ Dr. Lakshmi T., Associate Dean for International Affairs from Saveetha Institute of Medical and Technical Sciences, India ในโอกาสเข้าพบผู้บริหารและปรึกษาหารือแนวทางที่จะทำกิจกรรมความร่วมมือร่วมกันระหว่างสองสถาบันในอนาคต ทั้งด้านความร่วมมือด้านการวิจัยและด้านวิชาการ และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา เป็นต้น รวมทั้งได้เยี่ยมชมโรงพยาบาลทันตกรรม คลินิกต่างๆ และห้องปฏิบัติการของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 2 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


Poster : ying | 7 ตุลาคม 62 15:05:10ปฏิทินกิจกรรม

13 พฤศจิกายน
13 พฤศจิกายน

Social Network