» ฤกษ์ดี คณะทันตะเปิด “ร้าน Dino Dent Shop” ในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

 

        เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562  ณ  ลานโรงพยาบาลทันตกรรม  คณะทันตแพทยศาสตร์  รศ.ดร.ทพญ.วรานุช  ปิติพัฒน์  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์  ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันทันตสาธารณสุข  เพื่อให้บริการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากให้กับประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย  พร้อมกับพิธีเปิดร้าน Dino Dent Shop เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จย่า พระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทย  ให้บริการตรวจรักษาช่องปากให้กับประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย  ในปีนี้มีผู้เข้ารับการตรวจรักษาจำนวน 530 ราย แบ่งเป็นผู้เข้ารับบริการคลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก 71 คน คลินิกกลาง 374 คน และคลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก จำนวน 85 ราย โดยให้บริการรักษารากฟัน  อุดฟัน  ถอนฟัน  ขูดหินน้ำลาย  เคลือบหลุมร่องฟัน  และเคลือบฟลูออไรด์ 

          รศ.ดร.ทพญ.วรานุช  ปิติพัฒน์  กล่าวในพิธีเปิดว่า  “คณะทันตแพทยศาสตร์  ได้จัดงานวันทันตสาธารณสุขขึ้น ในวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี  เป็นวันที่ทางราชการกำหนดให้เป็นวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ด้วยเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทรทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่าผู้ทรงเป็นพระมารดาแห่งการแพทย์แผนไทย ทรงสนพระทัยเกี่ยวกับสุขภาพของประชาชนไทยเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะโรคในช่องปาก  ซึ่งเป็นโรคเรื้อรังและบั่นทอนเศรษฐกิจและสุขภาพของประชาชน ฉะนั้น ซึ่งการจัดงานในวันนี้ คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้เปิดร้าน Dino Dent Shop ขึ้น เป็นร้านที่รวบรวมอุปกรณ์การดูแลสุขภาพทางช่องปากที่ครบครันแล้วยังเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ในการให้ความรู้ด้านทันตสุขภาพที่ถูกต้องและเป็นไปตามหลักวิชาการ เพื่อให้ประชาชนและคนไข้ได้รับประโยชน์สูงสุดในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามรอยโรค”

          ผศ.ดร.ทพ.อชิรวุธ สุพรรณเภสัช  รองคณบดีฝ่ายการศึกษา  กล่าวถึงร้าน Dino Dent Shop ว่า  “เป็นร้านขายอุปกรณ์รักษาสุขภาพช่องปากครบวงจร ที่คณะทันตแพทยศาสตร์ได้ริเริ่มตั้งขึ้น โดยใช้เงินงบประมาณจากกองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งช่องปากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เพื่อให้มีเงินรายได้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินกองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งในช่องปาก ในรูปแบบของการให้คำวินิจฉัย  การรักษา  และการฟื้นฟูสภาพ รายได้ส่วนหนึ่งของกองทุนใช้เพื่อช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วย  ผู้สนใจสามารถซื้ออุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพที่ได้รับการรับรองจากทันตแพทย์ไปใช้ที่บ้าน  ร่วมกับการรักษาเพื่อให้การรักษาได้ผลดีขึ้น   ความเด่นของ ร้าน Dino Dent Shop  คือ การรวบรวมอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการทำความสะอาดช่องปากสำหรับทุกกลุ่มอายุ เช่น กลุ่มเด็ก  มีทั้งแปรงสีฟัน และยาสีฟันที่มีปริมาณฟลูออไรด์ที่เหมาะสม ระคายเคืองน้อยสำหรับการใช้ในช่องปากเด็ก  มีอุปกรณ์ช่วยทำความสะอาดช่องปากกลุ่มผู้ป่วยที่มีวัสดุจัดฟัน ซึ่งทำความสะอาดยาก เพื่อให้ผลการจัดฟันให้ดีขึ้น  และตอนนี้ประเทศไทยเราก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ก็มีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับผู้สูงอายุด้วย  ไม่ว่าจะเป็นน้ำยาบ้วนปาก  แปรงสีฟัน และยาสีฟันที่มีการคายเคืองน้อย มีปริมาณฟลูออไรด์ที่เหมาะสม  มีอุปกรณ์ทำความสะอาดฟันปลอม  พร้อมทั้งกล่องใส่ฟันปลอม” 

          ผศ.ดร.ทพ.อชิรวุธ สุพรรณเภสัช  กล่าวในท้ายที่สุดว่า  “ร้าน Dino Dent Shop เปิดในวันที่ 21 ตุลาคม 2552 ซึ่งเป็นวันทันตสาธารณสุขแห่งชาตินับว่าเป็นฤกษ์ดี   ร้านที่เป็นศูนย์รวมอุปกรณ์ทำความสะอาดช่องปากสำหรับทุกกลุ่มอายุอย่างครบวงจร  มาที่ร้าน Dino Dent Shop ที่เดียว สามารถซื้ออุปกรณ์ พร้อมกับได้รับคำแนะนำที่เหมาะสมกับตัวท่าน ได้รับความรู้การดูแลสุขภาพช่องปากในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด  ทั้งได้ร่วมทำบุญเข้ากองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งช่องปากอีกด้วย  ในอนาคตอันใกล้ จะมีการจำหน่ายทาง LINE  และจะมีแอพพลิเคชั่นเพื่อให้รองรับการซื้อขายที่สะดวกรวดเร็วมากขึ้น  รวมถึงจะสามารถสั่งของทางเพจเฟซบุ๊คในเร็วๆ นี้ครับ”

          กว่า 20 ปี ที่คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้จัดงานวันทันตสาธารณสุข เพื่อให้บริการตรวจรักษาสุขภาพช่องปากประชาชนฟรี  เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่ทันตบุคลากร และนักศึกษาต่างร่วมแรงร่วมใจน้อมเกล้าถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ "พระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทย"  โดยปิดการเรียนการสอน และงดการรับการรักษาคนไข้หนึ่งวัน  นำองค์ความรู้เฉพาะด้านที่สำคัญออกมาสร้างเสริมสุขภาพช่องปากของประชาชนอย่างเต็มกำลัง  เป็นกิจกรรมปลูกฝังความเป็นผู้ให้แก่สังคมให้กับนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตพร้อมทำงานเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป

  
  
  

 

ข่าว/ภาพ   :   วัชรา   น้อยชมภู


Poster : ying | 1 พฤศจิกายน 62 14:34:54ปฏิทินกิจกรรม

13 พฤศจิกายน
13 พฤศจิกายน

Social Network