» ทันตะร่วมสืบสานประเพณีไทยลอยกระทง “สีฐานเฟสติวัล บูญสมมาบูชานาค” Sithan KKU Festival 2019

  

คณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดขบวนแห่ขันหมากเบ็ง และกระทงเข้าประกวดในงานประเพณีไทยลอยกระทง “สีฐานเฟสติวัล บูญสมมาบูชานาค”  Sithan KKU Festival 2019 ณ บริเวณบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีผู้บริหาร บุคลากร เข้าร่วมขบวนกว่า 60 คน

โดยงานดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นจำนวน  3 วัน คือ ระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2562 สำหรับคณะทันตแพทยศาสตร์นั้นได้เข้าร่วมจำนวน 2 วัน คือ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ร่วมส่งขบวนขันหมากเบ็งซึ่งผู้เข้าร่วมขบวนประกอบด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยหัวหน้างาน บุคลาสายสนับสนุนและบุคลากรทางทันตแพทย์ ร่วมถึงนักศึกษาทันตแพทย์ นักเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ กว่า 60 คน เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มกิจกรรมซึ่งเป็นวิถีดั้งเดิมของชาวอีสาน อีกทั้งเพื่อมาสักการะหลวงพ่อพระศรี 50 ปี มข. และได้เข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษกหลวงพ่อไทรขาว พิธีอัญเชิญพระอุปคุต และพิธีบวงสรวงพญานาคอีกด้วย

และในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ทางคณะ ได้จัดทำกระทงขนาดเล็ก ประเภทอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม เข้าประกวด ผลปรากฏว่า คณะทันตแพทยศาสตร์ได้รับรางวัล “ชมเชย” ในครั้งนี้


 

  
  
  
  
  
  
  

 


Poster : ying | 13 พฤศจิกายน 62 09:42:01ปฏิทินกิจกรรม

Social Network