» ทันตะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอล"

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา หน่วยสื่อสารองค์กร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการอบรมเทคนิคการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอล "ถ่ายอย่างไรให้สวยและใช้งานได้" โดยมี ผศ.ทพญ.อาภาภรณ์ ภาษาสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารกล่าวต้อนรับ และ วิทยากรคือ นายบริพัตร ทาสี จากกองสื่อสารองค์กร และนายปรีดี ศรีตระกูล จากกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยภาคเช้าจะเป็นการบรรยายทฤษฎี และภาคบ่ายจะเป็นการปฏิบัติจากพื้นที่จริง โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนกว่า 50 คน

  

  


Poster : ying | 2 มกราคม 63 10:04:29ปฏิทินกิจกรรม

Social Network