» ข่าวสารและกิจกรรม

ทันตแพทย์ มข. ตรวจสุขภาพช่องปาก กิจกรรม “รักและห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ”
ทันตแพทย์ มข. ตรวจสุขภาพช่องปาก กิจกรรม “รักและห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ”...[Read]
คณะทันตแพทยศาสตร์ให้การต้อนรับ Prof. Leslie A. Will
คณะทันตแพทยศาสตร์ให้การต้อนรับ Prof. Leslie A. Will...[Read]
ทันตะ ร่วมงานมหกรรมองค์กรสุขภาวะ KKU Happy Healthy Day 2019
ทันตะ ร่วมงานมหกรรมองค์กรสุขภาวะ KKU Happy Healthy Day 2019...[Read]
คณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี รศ.ดร.ทพญ.อาภา จันทร์เทวี
คณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี รศ.ดร.ทพญ.อาภา จันทร์เทวี...[Read]
ผู้บริหารให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน
ผู้บริหารให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน ...[Read]
รับสมัครผู้เข้า ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
รับสมัครผู้เข้า ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒...[Read]