» ข่าวสารและกิจกรรม

เชิญชมคอนเสิร์ตการกุศลดั่งแสงทอง ส่องในดวงใจนิรันดร์ 3
ครบรอบ 40 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ มข.รุกช่วยเหลือช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งช่องปากผู้มีรายได้น้อย พัฒนาศักยภาพการตรวจวินิจฉัยรักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย จัดกิจ...[Read]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรประกาศณียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ปีการศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรประกาศณียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ปีการศึกษา 2562...[Read]
“ความก้าวหน้าทางศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล” การอบรมสู่ทันตแพทย์ระดับนานาชาติ
“ความก้าวหน้าทางศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล” การอบรมสู่ทันตแพทย์ระดับนานาชาติ...[Read]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 25
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2562...[Read]
ทันตะจัดสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ส่งเสริม “การทำงานมีคุณธรรม”
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2562 มีบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมการสัมมนากว่า 200 คน ...[Read]
คณะทันตแพทยศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการ “ช่องปากนี้ น้อยนัก แต่สำคัญนัก” เนื่องในวาระครบรอบสี่ทศวรรษแห
คณะทันตแพทยศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการ “ช่องปากนี้ น้อยนัก แต่สำคัญนัก” เนื่องในวาระครบรอบสี่ทศวรรษแห่งการก่อตั้ง มีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 500 คน ...[Read]