» ข่าวสารและกิจกรรม

มข. ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ Head and Neck Oncology
มข. ร่วมภาคีเครือข่ายแพทยศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ “Head and Neck Oncology” ...[Read]
ฤกษ์ดี คณะทันตะเปิด “ร้าน Dino Dent Shop” ในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ
ฤกษ์ดี คณะทันตะเปิด “ร้าน Dino Dent Shop” ในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ...[Read]
ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.ทพญ.สุพรรณิการ์ เรืองศรี
ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.ทพญ.สุพรรณิการ์ เรืองศรี...[Read]
การรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน
การรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน...[Read]
ทันตแพทย์ มข. ร่วมสืบสาน พระปณิธาน “สมเด็จย่าทรงพระเมตตาให้ปวงประชามีฟันดี”
ทันตแพทย์ มข. ร่วมสืบสาน พระปณิธาน “สมเด็จย่าทรงพระเมตตาให้ปวงประชามีฟันดี” ...[Read]
หน่วยทันตกรรมพระราชทานนำทีมทันตแพทย์ออกบริการประชาชนอำเภอโนนศิลา
หน่วยทันตกรรมพระราชทานนำทีมทันตแพทย์ออกบริการประชาชนอำเภอโนนศิลา...[Read]


ปฏิทินกิจกรรม

13 พฤศจิกายน
13 พฤศจิกายน

Social Network