» หน่วยทรัพยากรบุคคล

นางรจนา พุทธิมา
บุคลากร ชำนาญการพิเศษ (หัวหน้าหน่วย)

นางกฤษณา จันทร์นุภักดี
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน

 

 

เอกสาร
กระบวนการการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น-คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แนวทางการเขียนประเมินค่างานระดับชำนาญการ