» ห้องสมุดสมนึก พูนทรัพย์

นางพิมญาดา วงศ์แสนแก้ว
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดชำนาญงาน
(ผู้ประสานงานห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์)
 

นายเดชศักดิ์ ศานติวิวัฒน์
บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ

 

นางสาววนิดา วงศ์พรหมเมฆ
เจ้าหน้าที่ธุรการ


website : ห้องสมุดสมนึก พูนทรัพย์