คณะทันตแพทยศาสตร์ มข.จัด บรรยาย “ดนตรีบำบัดความเจ็บปวด”

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ดนตรีบำบัดสำหรับการจัดการความปวด” MUSIC THERAPY FOR PAIN MANAGEMENT โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์ อาจารย์จากภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในการเรียนการสอน รายวิชา การแพทย์ทางเลือกสำหรับการจัดการความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า (Complementary and alternative medicine for orofacial pain management) สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้านสาขา ทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดใบหน้าช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ จัดขึ้น ณ ห้องบรรยายการศึกษาต่อเนื่อง 1 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีคณาจารย์ ทันตแพทย์ และผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 100 คน