คณะทันตแพทย์ ขอร่วมแสดงความยินดีรางวัลศิษย์เก่าทันตแพทย์ดีเด่น

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดี พร้อมผู้บริหารคณะ บุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์ มอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัล ได้แก่ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คือ ศ.ดร.ทพญ.สุดารัตน์ เกียรติอำนวย และ รางวัลศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2562  คือ ทพ.วัฒนา บุญอ่อน  โดยทั้งสองท่านเป็นศิษย์เก่าทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 25  จัดโดยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ศาลาพระราชทานปริญญาบัตรเดิม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ชมภาพเพิ่มเติม