แถลงข่าวจัดคอนเสิร์ต ดั่งแสงทอง ส่องในดวงใจนิรันดร์ ครั้งที่ 2 [NBT 11 ทีวีอีสาน]