คณะทันตแพทย์รับมอบของบริจาค


เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ สำนักงานคณบดีชั้น 2 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ พร้อมคณะผู้บริหาร รับมอบของบริจาค จาก ทพ.ทวีชัย-รศ.ดร.ทพญ.ทัศนีย์ วังศรีมงคล ทพ.วิชัย-รศ.ทพญ.จารุณี รัตนยาติกุล และนายไพบูลย์ สามัตถิยดีกุล ประกอบด้วย FACE SHIELDS พร้อมแผ่นพลาสติก จำนวน 40 ชุด และของบริจาคร่วมโครงการ “ทันตะ มข.และผองเพื่อน ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด” โดยทางคณะจะนำไปร่วมแจกกับโครงการ ร่วมใจ “ปันกันอิ่ม” ขอนแก่น  โดยความร่วมมือของหอการค้าจังหวัดขอนแก่น  หน่วยงานภาคเอกชน และองค์กรเศรษฐกิจในจังหวัดขอนแก่น ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่สถานีรถไฟขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นต่อไปทางคณะขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้