คณะทันตแพทยศาสตร์ ขม.หยุดรักษาทางทันตกรรม ช่วงโควิดแพร่ระบาด