คณะทันตแพทย์ มข. ร่วมมหกรรม “มหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน” มข. สร้างคุณค่าสู่สังคม

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ นำทีมบุคลากรร่วมงานมหกรรม “มหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน” มข. สร้างคุณค่าสู่สังคม โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี และ อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี โดยได้รับเกียรติจาก นายอำเภอเมืองขอนแก่น นายสถานีรถไฟขอนแก่น ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดีคณะต่าง ๆ ภาคีเครือข่ายความร่วมมือ และประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมงานกว่า 300 คน ณ สถานีรถไฟขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ทางคณะ จัดให้มีหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการทางทันตกรรมแก่ประชาชนฟรี เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงจัดให้มีการตรวจสุขภาพช่องปาก การถอนฟัน และการให้บริการด้านความรู้ทางทันตศึกษา อาทิ การแปรงฟันให้ถูกวิธี การใช้ไหมขัดฟัน การดูแลสุขภาพช่องปากและเบื้องต้น สำหรับการบริการอื่นๆ ให้ส่งต่อไปรักษายัง รพ.ทันตกรรม เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของน้ำลายที่อาจเป็นพาหะของโรคระบาด นอกจากนี้ยังมีการให้บริการในหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น อาทิ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ตรวจสุขภาพเบื้องต้น (วัดความดัน น้ำตาล) และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ การวัดปริมาณไขมันใต้ผิวหนัง การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ (เฉพาะผู้สูงอายุ)สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี (CARI) นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและนวัตกรรมการตรวจคัดกรอง ตัวอย่างพยาธิใบไม้ตับบริการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับด้วยแอนติเจนในปัสสาวะ (Urine urine strip) โดยใช้บัตรประชาชนลงทะเบียน รับอุปกรณ์ตรวจ รอผลตรวจประมาณ 10 นาที แจ้งผลและให้คำแนะนำ ณ หน้างานนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งท่อน้ำดี ตัวอย่างชิ้นเนื้อโรคมะเร็งท่อน้ำดี ชนิดต่าง ๆ นิทรรศการให้ความรู้อาหารปลอดภัย ชุดตัวอย่างการเลือกปลาปลอดพยาธิใบไม้ตับด้วยตัวเอง ตัวอย่างพยาธิใบไม้ตับ โครงการป้องกันและชะลอโรคไตเรื้อรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริการ dki ตรวจคัดกรองโรคไต เจาะเลือด + ปัสสาวะ นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคโรคไต สื่อประชาสัมพันธ์ และสื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไต นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมของโครงการ CKDNET app CKD รักษ์ไต เป็นระบบทะเบียนสำหรับเก็บข้อมูลผู้ป่วยโรตไตเรื้อรังที่ใช้ Smartphone ให้การเก็บบันทึกข้อมูล ซึ่งระบบมีการเชื่อมต่อข้อมูลกับโมดูล CKD-PD เพื่อรับข้อมูลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังทั้งประเภทเบาหวานและความดัน ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะต้น และผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ต้องมีการล้างไตผ่านทางช่องท้อง ให้เป็นไปได้แบบอัตโนมัติ เครื่องตรวจสุขภาพอัจฉริยะ “สุขศาลา” โดยการวัดค่าต่างๆได้คือ ส่วนสูง น้ำหนัก ความดัน ไขมันร่างกาย ค่าน้ำตาลในเลือดโดยใช้เซ็นเซอร์(ไม่ต้องเจาะเลือด) อ่านข้อมูลผู้ใช้บริการจากบัตรประชาชน และทำการบันทึกข้อมูลลง Thai Care Cloud สามารถเรียกดูผลภายหลัง หรือผ่านทาง web applicationโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตรวจสุขภาพสัตว์เบื้องต้น บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และกำจัดเห็บ หมัดในสัตว์เลี้ยง โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น สินค้าเกษตรปลอดภัยจากเกษตรกร 37 ราย ทั้งสินค้าหัตกรรม ผ้าขาวม้า สินค้าเกษตรปลอดภัย และสินค้าแปรรูปต่าง ๆ จำนวน 16 บูธ คลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์ รับบริจาคเลือด จำนวน 20 เตียง และมอบหน้ากากอนามัยผ้าจากสภากาชาดไทยแก่ผู้ร่วมกิจกรรม ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับ กลุ่มวิจัยสุขภาพสมอง ให้คำแนะนำเรื่องสมาธิสั้น ปัญหาพฤติกรรมซึมเศร้า (วัยเด็ก/วัยรุ่น) พร้อมคู่มือการดูแลตนเอง ประเมินภาวะเครียด ซึมเศร้า และการติดสุรา ในวัยผู้ใหญ่ พร้อมคู่มือการดูแลตนเอง ประเมินด้านความจำ ความจำเสื่อม สมองเสื่อมในวัยสูงอายุ เครือข่ายวิทยุชุมชน ให้ความรู้และทดลองเป็นผู้ประกาศข่าว การแสดงดนตรี/ร้องเพลง กิจกรรมระบายสีสำหรับเด็ก เกมส์มหาสนุก สำนักหอสมุด บริการ KKU Library Book Exchange จุดนัดพบของคนรักการอ่าน ให้บริการด้านการอ่าน การเรียนรู้ แลกเปลี่ยนหนังสือ และมุมอ่านหนังสือสำหรับเยาวชน จุดรับทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ และเรื่องเล่ามหัศจรรย์แห่งการอ่าน กองกฎหมาย บริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ความรู้เรื่องกฎหมายในชีวิตประจำวัน เช่น กฎหมายการกู้ยืม การทวงหนี้ การซื้อขาย ทำนิติกรรมต่างๆ เป็นต้น ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตรวจคัดกรองสุขภาพหัวใจเบื้องต้น ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และสาธิตการกู้ชีพ CPR แก่ประชาชน ภาควิชาวิสัญญีแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการระงับความรู้สึก และการบริการระงับปวดและฝังเข็ม นอกจากนี้ มีการแสดงประชุมกลอง จากนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ การแสดงวงโปงลางสินไซ โดยนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ (รางวัลชนะเลิศการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา) อีกด้วย

“มหกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน” ภายใต้โครงการ KKU CSV เป็นกิจกรรมที่สร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับสังคมและชุมชน ด้วยการบูรณาการความร่วมมือร่วมใจของทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น บุคลากร และนักศึกษาจิตอาสาร่วมกันอุทิศตนเพื่อชุมชนและสังคม นำองค์ความรู้ต่าง ๆ ให้บริการวิชาการสร้างคุณค่าสู่สังคม โดยมีความมุ่งหวังให้ประชาชนได้รับการพัฒนาความรู้ มีทักษะในการดูแลสุขภาพให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น คณะทันตแพทยศาสตร์ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมเพื่อความยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ภาพ/ข่าว โดย หน่วยสื่อสารองค์กร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น