ออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ทำฟันฟรีร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น