ทันตแพทย์ร่วมสืบสานประเพณีไทย “ลอยกระทง” ประจำปี 2563

รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดี นำทีมผู้บริหาร หัวหน้าหน่วย หัวหน้างาน บุคลกร พร้อมนักศึกษาและนักเรียนคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันงดงามแม้ในยามโควิด ในงานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2563 โดยภายในงานจัดให้มี กิจกรรมทำบุญตักบาตร พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ มหาพุทธชัยมังคลาภิเษกสมโภช หลวงพ่อพระศรี 50 ปี มข. พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ นอกจากนี้ คณะ ยังจัดโรงทานร่วมกับมหาวิทยาลัยอีกด้วย จัดขึ้นในวันเสาร์ ที่ 31 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ บึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น